петак, 07. мај 2010.

SIMBOLIKA KORALA

„Koral - stablo, voda - pripada i simbolizmu stabla (osa sveta) i simbolizmu dubokih voda (poreklo sveta). Po crvenoj boji srodan je krvi. Oblici su mu neravni. Sve te oznake čine ga simbolom utrobe.

Po jednoj grčkoj legendi koral je nastao od kaplji krvi koju je prolila Meduza, jedna od Gorgona; Meduzina glava, koju je posekao Perzej, pretvorila se u koral, a iz krvi koja je briznula rodio se Pegaz. Prema unutrašnjoj dijalektici simbola to se čini smisleno, podsetimo li se da je Meduzina glava mogla skameniti one koji je pogledaju.

Koliko god simbolizam korala zavisi od njegove boje, toliko zavisi i od činjenice da je on retka posebnost: u svojoj prirodi usklađuje životinjsko, biljno i mineralno carstvo.

Stari narodi su upotrebljavali koral kao amajliju koja čuva od uroka. Smatralo se takođe da zaustavlja krvarenje i otklanja grom.

U irskim tekstovima koralno crvena boja se upotrebljavala za opis ženske lepote, najčešće usana.

U Kelta, ne pripada ratničkom simbolizmu crvene boje, ali arheološki nalazi pokazuju upotrebu korala na keltskim ukrasima u mlađem gvozdenom dobu (kacige, štitovi, itd.). Budući da je korala nedostajalo, kelti su ga zamenili crvenim emajlom.“


Chevalier - A.Gheerbrant, REČNIK SIMBOLA


Priredila: Nadica Janić

Нема коментара: