среда, 24. фебруар 2010.

MISTERIJA KRISTALNE LOBANJE
"Dospela je do nas iz davnih vremena, oko nje se već dugo stvaraju legende, današnja tehnologija ne može nikako da napravi nešto slično, a nezamislivo je da je u ona vremena mogla biti napravljena primitivnim oruđem koje su ljudi tada koristili.

Tvrdi se da je to najtajanstveniji predmet na svetu. Čudo izrađeno od kvarcnog kristala, izbrušeno tako savršeno da potpuno liči na ljudsku lobanju u prirodnoj veličini. Vrednost kristalne lobanje je neprocenjiva. Ko je onda napravio ovakvo nešto i zašto, kome je služila ?!

Kada bude otkriveno svih trinaest, ljudi će moći da izgrade doba mira, harmonije i ljubavi ..."


Izvor: http://www.conopljanews.net/kristalnalobanja.html


Priredila: Nadica Janić

недеља, 21. фебруар 2010.

SIMBOLIKA KRISTALA
''1. Kristal je simbol prozirnosti i čistote, jasne ideje i bistra duha. Svetlost koja prolazi kroz kristal je tradicionalna slika Hristovog rođenja; Angelus Silesius kaže: Marija je kristal, a njen sin nebeska svetlost; tako on kroz nju prolazi, a ipak je ne razbija. Predmet je jednakog divljenja i kod mistika, fantastičnih pripovedača i nadrealista.


2. Kristal je i zametak: rađa se iz zemlje, iz stene; prema indijskoj mineralogiji razlikuje se od dijamanta po stepenu embriološke zrelosti: kristal je tek nedovoljno zreo dijamant.


3Njegova prozirnost je jedan od najlepših primera spoja suprotnosti: iako je kristal materijalan, moguće je gledati kroz njega kao da to nije. Predstavlja prelazni sloj između vidljivog i nevidljivog. Simbol je proricanja, mudrosti i tajanstvenih moći kojima je čovek obdaren. Junaci Istoka i Zapada u potrazi za kraljevskim talismanom na izlasku iz mračne šume susreću kristalne palate. Isto verovanje povezuje kremen tjuringu austalijskih indijanaca sa svetim Gralom zapadnog viteštva, izrađenim od mističkog smaragda.


4. Nije previše smelo približiti navedenom i stanovište okeanoaustralijskog šamanizma, po kome je kristal kamenje svetlosti koje se odlomilo sa nebeskog prestola, a instrument je šamanove vidovitosti. Da bi otkrio dušu bolesnikovu, šaman Dajak na Borneu upotrebljava razne magijske predmete od kojih su najvažniji kristali kremena: bata ilau (ili kamen svetlosti).U Dobouu (Melanezija) iscelitelj opaža u kristalu osobu koja je izazvala bolest, bila ona živa ili mrtva. U Australiji su gorski kristali nebeskog porekla, a igraju značajnu ulogu i inicijaciji medicin-mana... Česta su verovanja da su to odlomci prestola Višnjeg nebeskog bića; tako je kod Negritosa iz Malake. Kod Semanga i Dajaka šamani imaju kamenove-svetlosti koji odražavaju sve što se događa sa bolesnikovom dušom i mesto gde je pomućena. Iscelitelj Negritosa vidi u kristalima i bolest. Veruje se da u tim kristalima stanuju duhovi koji mu bolest pokazuju.


5.  Kristali su u bliskoj vezi sa zmijom-dugom, pa daju sposobnost podizanja u nebo. Jednak je i simbolizam kod američkih indijanaca. Kristal se smatra svetom supstancom uranskog porekla, koja sadrži moć vidovitosti, mudrosti i proricanja, te sposobnost letenja. Iscelitelji Australije i drugih zemalja mračno povezuju svoje moći sa postojanjem tih kristala u svom telu.


6. Prozirne ili prozračne kamenove, kao što su gorski kristal, kremen, obsidijan i diorit, prerijski Indijanci prema predanju upotrebljavaju kao talismane koji omogućavaju viđenje: oni olakšavaju trans koji dopušta percepciju nevidljivog. Kod Navaha gorski kristal prvi podiže sunce koje osvetljava svet. Kod Maja su sveštenici čitali budućnost iz odlomka gorskog kristala uronjenog u pehar medovine.


7. Gorski kristal je bio neobično cenjen kod prvih hrišćana kao simbol bezgrešnog začeća. U Škotskoj su mnogi klanovi čuvali kristalne kugle smatrajući ih kamenovima pobede; voda u kojoj su ih prali upotrebljavala se kao lek za ljude i žiovotinje. U Austaliji i na Gvineji gorski kristal se smatra kamenom kiše. Prema Pliniju primenjivao se i u antičkom lekarstvu, naročito u lečenju od bubrežnih bolesti.Prema arapskim predanjima on štiti od noćnih strahova.Orfejev spev o kamenju Pre-ilithon kaže da je kristal tvorac plamena, kao što mudrost rađa božansku ljubav.


8. I u Australiji i na Zapadu kristal simbolizuje fluidnu ili zračeću supstancu drugog sveta, drugih nepoznatih čovekovih slojeva. Predstavlja moći kojima je Nevidljivo obdarilo čoveka. Kaže da je telo posvećenoga prepuno gorskog kristala, tj. ispunjeno duhovnom supstancom... U Južnoj Americi isti kamen se naziva kamenom neba, i simbol je magične supstance koja svešteniku, prolazeći kroz njegove oči i telo, daje sposobnost da vidi i da živi sa one strane svoje telesne tamnice.


9. Prema većini irskih tekstova glasnici s keltskoga drugog sveta stižu u obliku ptica; ali kad stižu morem, služe se staklenim ili kristalnim brodovima. Ti materijali očigledno simbolizuju tehničko savršenstvo ljudskom umeću nedostupno. Ili opet prozirnost kristalne lađe simbolizuje nematerijalnost putnika i potpuno duhovno obeležje njegova poslanstva. I Elfi i Pepeljuga imaju kristalnu ili staklenu obuću.


10. Psihoanalitičko tumačenje kristalne palate oslanja se na Preoovu bajku Gracieuse i Percinet. Izgubljena u mračnoj šumi, srušivši se iznemoglo na zemlju, zove Persinea: "Je li moguće da ste me napustili?" Grasijez odjednom ugleda najlepšu i najneobičniju stvar na svetu: bilo je to tako veličanstveno osvetljenje da nije u šumi bilo stabala bez nekoliko svećnjaka prepunih voštanica; u tom drvoredu spazi kristalnu palatu koja je bleštala koliko i sunce... Pošto je bila primljena u tu vilinsku palatu, povedena je u veliku dvoranu čiji su zidovi bili od gorskog kristala... Cela njena istorija je bila ovde zapisana, a svako od njenih dela upisano na zidove od kristala. Takav je simbolizam kristalne palate, i uopštenije, svake palate koja izroni iz tla voljom vila. Po bajci je to obitavalište slika upisanih u naše Nesvesno, a one putem nas pričaju istoriju sveta. Za posvećene, pradedovske slike se utiskuju u svetlosnu supstancu astralnog tela – u poslednju ovojnicu duše odakle im i ime astralnih klišea. Iz egzistencije u egzistenciju oni se ponovo rađaju i vekovima ponavljaju fantazme koje pripadaju najrazličitijim razdobljima i sredinama. Izgleda da kristalna palata, astralno telo, kolektivno nesvesno, bez obzira na to kakav bio supstrat slike, pripada arhetipovima snova i sanjarija.''


J.Chevalier - A.Gheerbrant, REČNIK SIMBOLA


Priredila: Nadica Janić

DRAGO KAMENJE - DUHOVNA SVETLOST

Simbolika dragog kamena